Chakratherapie                                         

 

          

          

 

 

 

 

 

De Aura  

Evenals ieder ander organisme wordt ons fysieke lichaam omgeven door energievelden die trillingen en vibraties uitzenden en met elkaar in wisselwerking staan, zoals een radio die muziek weergeeft als respons op radiogolven. Deze energievelden, die ons als een stralenkrans omhullen en doordringen en zich tot in de kleinste bewegingen aan ons fysieke lichaam aanpassen, noemen we de Aura.

Onze Aura (elektromagnetisch krachtveld) weerspiegelt onze innerlijke activiteit, ons karakter, onze gaven en mogelijkheden, onze lichte en duistere kanten, onze gezondheidssituatie en vanuit welk bewustzijnsniveau wij leven.

De Lichtsterkte en de grootte van de Aura staan niet vast. Zij is globaal genomen samengesteld uit een groot aantal gekleurde golven die zich met elkaar vermengen en zo een basistint vormen die de persoonlijkheid en de neigingen vertoont van de persoon die deze tint uitstraalt. Bij de meeste mensen is er een steeds wisselend patroon te zien, een weergave van wisselende emoties, maar er blijft altijd een basiskleur die overheerst: de kleur van het bewustzijn.

Bij een gezond mens straalt de Aura als Licht uit…licht in ijle fijne kleuren. Ziekte is, al voor ze fysiek is, zichtbaar in de Aura als een donkere vlek of ‘schemerig’ als ze nog in een beginstadium is. Als iemand dicht bij de dood staat verandert de Aura tevoren in een donkergrijze kleur.

Bij het sterven heeft de Aura drie dagen nodig om zich (orgaan na orgaan) los te maken van het fysieke lichaam.

 

 

 

De Chakra’s 

Het woord Chakra komt uit het Sanskriet en betekent ‘wentelend wiel’. Chakra’s bewegen zich ook net als wielen in cirkels. Het zijn Energiecentra of Krachtcentra in ons fijnstoffelijke lichaam, vlak boven ons fysieke lichaam.

Via hun draaibeweging nemen ze specifieke energieën op uit hogere dimensies (voeding) en geven die door aan het fysieke lichaam. Ze staan in verband met de verschillende energievelden van de Aura, met de uit de Acupunctuur bekende meridianen en reflexzones en ook, op directe wijze, met specifieke fysieke organen, endocriene klieren en zenuwcellen, waarvan zij de functies regelen. Ze zijn tevens dragers van onze emoties en bewustzijnsinhouden.

Vanaf de creatie van de mens tot en met het jaar 1985 was er sprake van involutie. Een periode waarin de wordingsprocessen van het leven plaatsvonden en de mens zijn ‘lagere zijn’ in de materie vorm mocht geven en tevens zijn ‘lagere zijn’ leren onderscheiden en verkennen en daarbij inzien dat hij meer dan materie is.

De mens van toen was een Aardemens dat een zevenvoudig bewustzijn kende en zeven hoofdchakra’s.

Daarna nam het Aquariustijdperk zijn aanvang en kwam de evolutie op gang met de opening van de Hartchakra van de schepping en de transmutatie van het menselijk bewustzijn tot een kosmisch bewustzijn. Dit kosmisch bewustzijn, waarmee de mens  de wetten van het hart tot uitdrukking zal kunnen brengen, is dertienvoudig  en kent dertien hoofdchakra’s. Daarom kreeg de mens er in 1996 zes chakra’s bij, de zogenaamde Aquariuschakra’s, waarmee de kosmische mens compleet werd.  In 1997 werden deze chakra’s op kracht gebracht om te kunnen functioneren en in 1998 werden de eerste zeven chakra’s op hun Aquariuswaarde gebracht.

Van de dertien hoofdchakra’s liggen de eerste zeven (uit het Vissentijdperk) langs de ruggengraat, dichtbij zeven zenuwvlechten die ermee corresponderen. De eerste bevindt zich op de hoogte van het stuitje, de tweede circa 2 vingers breedte onder de navel, de derde circa 2 vingers breedte boven de navel, de vierde in het midden tussen de borsten, de vijfde bij de keel, de zesde in het midden van het voorhoofd (tussen de wenkbrauwen), de zevende op het midden van het hoofd (bij de Kruin). Behalve de zesde en de zevende Chakra zijn ze allemaal aan de voorkant en achterkant van het lichaam geopend. Ze kunnen harmonisch of disharmonisch geopend zijn, geblokkeerd of beschadigd. Pas wanneer ze allemaal harmonisch geopend zijn kunnen we spreken van een goed werkend Chakra- systeem, wat heel belangrijk is voor onze gezondheid op elk niveau!

Waarom? Omdat de conditie van elke Chakra van groot belang is voor het opnemen van de kosmische energieën die in de vorm van Lichtstralen (in verschillende kleuren) door hen in het lichaam worden gezogen en lichaam en geest van nieuwe kracht voorzien. Elke Chakra trekt een bepaalde kleurstraling aan die noodzakelijk is voor het evenwicht van de gehele persoon en bezit een eigen trilling die correspondeert met diens kenmerkende bewustzijnstoestand en de ontwikkeling van zijn/haar Zielskwaliteiten.    

Bij Aura- en Chakrahealing worden de Aura en de Chakra’s gereinigd, gezuiverd, hersteld en versterkt en worden de 7 Chakra’s langs de ruggengraat met elkaar in balans gebracht.

 

            

 

Deze zijn:

1. Wortel-, Basis- of  Stuitchakra

2. Heiligbeen of  Sekschakra

3. Zonnevlechtchakra of Plexus Solaris

4. Hartchakra

5. Keelchakra

6. Hypofyse - of Voorhoofdchakra of Derde Oog

7. Kroon-, Kruin - of Sacraalchakra

 

 

 

De zes nieuwe (Aquarius) Chakra’s zijn:

 

*Miltchakra

 

*Thymuschakra

 

*Kosmisch doorstromingschakra

 

*Epifysechakra

 

*Transformatiechakra

 

*Transmutatiechakra

 

 

 

De volgorde ziet er nu als volgt uit:

 

1.  Wortelchakra

 

2.  Heiligbeenchakra

 

3.  Zonnevlechtchakra

 

4.  Miltchakra

 

5.  Hartchakra

 

6.  Thymuschakra

 

7.  Keelchakra

 

8.  Kosmisch doorstromingschakra

 

9.  Hypofysechakra

 

10. Epifysechakra

 

11. Kroonchakra

 

12. Transformatiechakra

 

13. Transmutatiechakra

 

 

 

 

Verder zij er nog twaalf (6 paren) bijchakra’s die ook belangrijk zijn bij healing.

 

Deze zijn de:

 

*Schouderchakra's  *Elleboogchakra's  *Heupchakra's  *Handchakra's

 

*Kniechakra's   *Voetzoolchakra's

 

 

 

        

 

De Aura en de Chakra’s

 

*Het eerste energieveld van de Aura en de Wortelchakra staan in verband met het lichamelijk functioneren en de lichamelijke gewaarwordingen.

 

*Het tweede energieveld van de Aura en de Heiligbeenchakra worden geassocieerd met de emotionele kant van de mens.

 

*Het derde energieveld van de Aura en de Zonnevlechtchakra staan in verband met ons mentale leven.

 

*Het vierde energieveld van de Aura en de Hartchakra vormen het voertuig waardoor we liefhebben, niet alleen onze dierbaren, maar ook de mensheid in het algemeen.

 

*Het vijfde energieveld van de Aura en de Keelchakra staan in verband met de hogere wil die zich richt naar de Goddelijke Wil en zijn verbonden met de kracht van het woord, de scheppingskracht, luisteren en verantwoordelijkheid nemen voor onze daden.

 

*Het zesde energieveld van de Aura en de Voorhoofdchakra hebben te maken met de Universele of Goddelijke Liefde die alle leven omvat. De opdracht van de mens tot zorg en steun, bescherming en voeding van alles wat leeft.

 

*Het zevende energieveld van de Aura en de Kroonchakra houden verband met het Hogere Denken, de Hogere Geest, met het kennen en integreren van onze spirituele en lichamelijke aspecten.

In de Kroonchakra stroomt a.h.w. de nectar van 's mensen Goddelijke oorsprong. Op de kruin van een baby is het duidelijk te ruiken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Wilt u een workshop in Chakra- en Aurahealing volgen?

 

 

 Neem dan ook een kijkje op de pagina Workshops

 

Ga (eventueel) terug naar: Begin van deze pagina

 

 

of naar:

 

 

Entree